Assessorament Fiscal

Si no disposa del seu propi assessor/a fiscal, nosaltres li proporcionem els professionals que necessiti, a nivell fiscal i laboral, tot coordinat des del mateix punt, per facilitar al màxim la seva gestió.

Assessoria i venda de programes de Gestió (ERP)

En funció de les seves necessitats,  podem assessorar en els programes més coneguts del mercat, gestionant i instal.lant el software corresponent. Facturació, comptabilitat, TPV, Pre-venda, Compres, Magatzems…..

Informació

Pàgines web

Tant si només vol tenir una petita menció al mon digital  com si necessita una web professional i posicionament a Internet, li coordinem tot el procés en funció de les seves necessitats, amb la minima inversió del seu temps.

Instal.lacio i venda d’equips

Si encara no disposa del equips informàtics o vol renovar-los, l’assessorarem sobre quines  opcions actuals  s’adeqüen més al seu negoci. Instal.lem  i configurem els equips i/o xarxes necessaris , així com el software que necessiti i li deixem a punt per començar a treballar en el seu negoci.